BlueStone
SOKANY
SupoViet
SunHouse
Osaka
Magic One
Khaluck Home
Kalux

Máy xay thịt

Máy xay thịt Magic One MG-63
Giá gốc: 690,000 đ
Giá bán:530,000 đ
Máy xay thịt gia đình Bluestone CHB-5137
Giá gốc: 1,190,000 đ
Giá bán:990,000 đ
Máy xay thịt công nghiệp Bluestone CHB 5175/ 650W
Giá gốc: 2,880,000 đ
Giá bán:2,600,000 đ
Máy xay thịt đa năng SunHouse SHD 5408
Giá gốc: 870,000 đ
Giá bán:740,000 đ
Máy xay thịt đa năng Sunhouse SHD-5400/ 200W
Giá gốc: 650,000 đ
Giá bán:500,000 đ
Máy xay thịt bằng tay gia đình đa năng Pasta Gourmet
Giá gốc: 590,000 đ
Giá bán:400,000 đ
Máy xay thịt gia đình Khaluck Home KL-3076-2 lưỡi dao kép
Giá gốc: 590,000 đ
Giá bán:415,000 đ
Máy xay thịt gia đình Katomo KA-3077 - 2 lưỡi dao
Giá gốc: 690,000 đ
Giá bán:520,000 đ
Máy xay thịt gia đình Kalux AK-76 (2 lưỡi dao kép)
Giá gốc: 690,000 đ
Giá bán:590,000 đ
Máy xay thịt Osaka FX-190
Giá gốc: 1,250,000 đ
Giá bán:1,100,000 đ
Máy xay thịt Osaka FX-189
Giá gốc: 1,100,000 đ
Giá bán:990,000 đ
Hết hàng
Máy xay thịt chuyên dụng đa năng Sokany S-727-1300W
Giá gốc: 1,290,000 đ
Giá bán:950,000 đ
Hết hàng
Máy xay thịt SAYONA SJ-Y502
Giá bán:Liên hệ
Hết hàng
Máy xay thịt Kalux AK-76
Giá gốc: 550,000 đ
Giá bán:Liên hệ

Bản quyền @ thuộc về MINH THÀNH