Thương Hiệu: Máy Massage
Nhà Sản Xuất
Giảm 55%
(8)
Deal giá shock
Còn
Giá gốc: 1,990,000 đ
Giá khuyến mãi: 900,000 đ
add-to-cart
1,990,000 đ
900,000 đ
Giảm 33%
khoảng cách sao
Giá gốc: 2,690,000 đ
Giá khuyến mãi: 1,790,000 đ
add-to-cart
2,690,000 đ
1,790,000 đ
Giảm 31%
(7)
Giá gốc: 1,290,000 đ
Giá khuyến mãi: 890,000 đ
add-to-cart
1,290,000 đ
890,000 đ
Giảm 52%
(7)
Deal giá shock
Còn
Giá gốc: 1,300,000 đ
Giá khuyến mãi: 625,000 đ
add-to-cart
1,300,000 đ
625,000 đ
Giảm 50%
khoảng cách sao
Giá gốc: 3,600,000 đ
Giá khuyến mãi: 1,790,000 đ
add-to-cart
3,600,000 đ
1,790,000 đ
Giảm 18%
khoảng cách sao
Giá gốc: 1,090,000 đ
Giá khuyến mãi: 890,000 đ
add-to-cart
1,090,000 đ
890,000 đ
Giảm 10%
(4)
Giá gốc: 990,000 đ
Giá khuyến mãi: 890,000 đ
add-to-cart
990,000 đ
890,000 đ
Giảm 26%
khoảng cách sao
Giá gốc: 1,200,000 đ
Giá khuyến mãi: 890,000 đ
add-to-cart
1,200,000 đ
890,000 đ
Giảm 36%
(6)
Giá gốc: 1,490,000 đ
Giá khuyến mãi: 950,000 đ
add-to-cart
1,490,000 đ
950,000 đ
Giảm 35%
(11)
Giá gốc: 2,890,000 đ
Giá khuyến mãi: 1,890,000 đ
add-to-cart
2,890,000 đ
1,890,000 đ
Giảm 55%
(8)
Deal giá shock
Còn
Giá gốc: 1,990,000 đ
Giá khuyến mãi: 900,000 đ
add-to-cart
1,990,000 đ
900,000 đ
Giảm 34%
(56)
Deal giá shock
Còn
Giá gốc: 1,490,000 đ
Giá khuyến mãi: 990,000 đ
add-to-cart
1,490,000 đ
990,000 đ
Giảm 36%
khoảng cách sao
Giá gốc: 660,000 đ
Giá khuyến mãi: 420,000 đ
add-to-cart
660,000 đ
420,000 đ
Giảm 22%
khoảng cách sao
Giá gốc: 870,000 đ
Giá khuyến mãi: 680,000 đ
add-to-cart
870,000 đ
680,000 đ
Giảm 25%
khoảng cách sao
Giá gốc: 880,000 đ
Giá khuyến mãi: 660,000 đ
add-to-cart
880,000 đ
660,000 đ
Giảm 27%
khoảng cách sao
Giá gốc: 550,000 đ
Giá khuyến mãi: 399,000 đ
add-to-cart
550,000 đ
399,000 đ
Giảm 21%
khoảng cách sao
Giá gốc: 290,000 đ
Giá khuyến mãi: 230,000 đ
add-to-cart
290,000 đ
230,000 đ
Giảm 55%
(8)
Deal giá shock
Còn
Giá gốc: 1,990,000 đ
Giá khuyến mãi: 900,000 đ
add-to-cart
1,990,000 đ
900,000 đ
Giảm 31%
(4)
Giá gốc: 1,290,000 đ
Giá khuyến mãi: 890,000 đ
add-to-cart
1,290,000 đ
890,000 đ
Giảm 31%
(7)
Giá gốc: 1,290,000 đ
Giá khuyến mãi: 890,000 đ
add-to-cart
1,290,000 đ
890,000 đ
Giảm 52%
(7)
Deal giá shock
Còn
Giá gốc: 1,300,000 đ
Giá khuyến mãi: 625,000 đ
add-to-cart
1,300,000 đ
625,000 đ
Giảm 39%
(5)
Deal giá shock
Còn
Giá gốc: 1,090,000 đ
Giá khuyến mãi: 660,000 đ
add-to-cart
1,090,000 đ
660,000 đ
Giảm 44%
(6)
Giá gốc: 1,590,000 đ
Giá khuyến mãi: 890,000 đ
add-to-cart
1,590,000 đ
890,000 đ
Giảm 33%
(6)
Giá gốc: 1,980,000 đ
Giá khuyến mãi: 1,330,000 đ
add-to-cart
1,980,000 đ
1,330,000 đ
Giảm 36%
(6)
Giá gốc: 1,490,000 đ
Giá khuyến mãi: 950,000 đ
add-to-cart
1,490,000 đ
950,000 đ
Giảm 24%
(6)
Giá gốc: 2,500,000 đ
Giá khuyến mãi: 1,890,000 đ
add-to-cart
2,500,000 đ
1,890,000 đ
Giảm 48%
khoảng cách sao Deal giá shock
Còn
Giá gốc: 1,090,000 đ
Giá khuyến mãi: 562,000 đ
add-to-cart
1,090,000 đ
562,000 đ
Giảm 55%
(8)
Deal giá shock
Còn
Giá gốc: 1,990,000 đ
Giá khuyến mãi: 900,000 đ
add-to-cart
1,990,000 đ
900,000 đ
Giảm 19%
(4)
Giá gốc: 1,090,000 đ
Giá khuyến mãi: 880,000 đ
add-to-cart
1,090,000 đ
880,000 đ
Giảm 31%
(4)
Giá gốc: 1,290,000 đ
Giá khuyến mãi: 890,000 đ
add-to-cart
1,290,000 đ
890,000 đ
Giảm 31%
(7)
Giá gốc: 1,290,000 đ
Giá khuyến mãi: 890,000 đ
add-to-cart
1,290,000 đ
890,000 đ
Giảm 32%
khoảng cách sao
Giá gốc: 1,900,000 đ
Giá khuyến mãi: 1,290,000 đ
add-to-cart
1,900,000 đ
1,290,000 đ
Giảm 36%
(6)
Giá gốc: 1,490,000 đ
Giá khuyến mãi: 950,000 đ
add-to-cart
1,490,000 đ
950,000 đ
Giảm 44%
(13)
Giá gốc: 2,990,000 đ
Giá khuyến mãi: 1,680,000 đ
add-to-cart
2,990,000 đ
1,680,000 đ
Giảm 31%
(47)
Giá gốc: 2,890,000 đ
Giá khuyến mãi: 1,990,000 đ
add-to-cart
2,890,000 đ
1,990,000 đ
Giảm 40%
(4)
Giá gốc: 2,990,000 đ
Giá khuyến mãi: 1,790,000 đ
add-to-cart
2,990,000 đ
1,790,000 đ
Giảm 34%
(3)
Giá gốc: 4,950,000 đ
Giá khuyến mãi: 3,290,000 đ
add-to-cart
4,950,000 đ
3,290,000 đ
Giảm 42%
(16)
Giá gốc: 6,500,000 đ
Giá khuyến mãi: 3,790,000 đ
add-to-cart
6,500,000 đ
3,790,000 đ
Giảm 55%
(8)
Deal giá shock
Còn
Giá gốc: 1,990,000 đ
Giá khuyến mãi: 900,000 đ
add-to-cart
1,990,000 đ
900,000 đ
Giảm 36%
(6)
Giá gốc: 1,490,000 đ
Giá khuyến mãi: 950,000 đ
add-to-cart
1,490,000 đ
950,000 đ
Giảm 48%
khoảng cách sao Deal giá shock
Còn
Giá gốc: 1,090,000 đ
Giá khuyến mãi: 562,000 đ
add-to-cart
1,090,000 đ
562,000 đ
Giảm 23%
(5)
Giá gốc: 1,550,000 đ
Giá khuyến mãi: 1,190,000 đ
add-to-cart
1,550,000 đ
1,190,000 đ
Giảm 18%
khoảng cách sao
Giá gốc: 1,080,000 đ
Giá khuyến mãi: 890,000 đ
add-to-cart
1,080,000 đ
890,000 đ
Giảm 15%
(6)
Giá gốc: 1,050,000 đ
Giá khuyến mãi: 890,000 đ
add-to-cart
1,050,000 đ
890,000 đ
Giảm 42%
khoảng cách sao
Giá gốc: 1,590,000 đ
Giá khuyến mãi: 920,000 đ
add-to-cart
1,590,000 đ
920,000 đ
Giảm 66%
khoảng cách sao Deal giá shock
Còn
Giá gốc: 980,000 đ
Giá khuyến mãi: 337,000 đ
add-to-cart
980,000 đ
337,000 đ
Giảm 28%
khoảng cách sao
Giá gốc: 1,190,000 đ
Giá khuyến mãi: 860,000 đ
add-to-cart
1,190,000 đ
860,000 đ
Giảm 33%
(11)
Giá gốc: 2,090,000 đ
Giá khuyến mãi: 1,390,000 đ
add-to-cart
2,090,000 đ
1,390,000 đ
Giảm 31%
(5)
Giá gốc: 2,890,000 đ
Giá khuyến mãi: 1,990,000 đ
add-to-cart
2,890,000 đ
1,990,000 đ
Giảm 36%
khoảng cách sao
Giá gốc: 6,690,000 đ
Giá khuyến mãi: 4,300,000 đ
add-to-cart
6,690,000 đ
4,300,000 đ
Giảm 43%
khoảng cách sao
Giá gốc: 5,980,000 đ
Giá khuyến mãi: 3,400,000 đ
add-to-cart
5,980,000 đ
3,400,000 đ
Giảm 37%
khoảng cách sao
Giá gốc: 3,480,000 đ
Giá khuyến mãi: 2,190,000 đ
add-to-cart
3,480,000 đ
2,190,000 đ
Giảm 33%
khoảng cách sao
Giá gốc: 150,000 đ
Giá khuyến mãi: 100,000 đ
add-to-cart
150,000 đ
100,000 đ
Giảm 24%
(5)
Giá gốc: 2,490,000 đ
Giá khuyến mãi: 1,890,000 đ
add-to-cart
2,490,000 đ
1,890,000 đ
Giảm 24%
(1)
Giá gốc: 2,090,000 đ
Giá khuyến mãi: 1,590,000 đ
add-to-cart
2,090,000 đ
1,590,000 đ
Giảm 23%
(4)
Giá gốc: 2,600,000 đ
Giá khuyến mãi: 1,990,000 đ
add-to-cart
2,600,000 đ
1,990,000 đ
Giảm 17%
(52)
Giá gốc: 2,290,000 đ
Giá khuyến mãi: 1,890,000 đ
add-to-cart
2,290,000 đ
1,890,000 đ
Giảm 23%
(9)
Giá gốc: 2,600,000 đ
Giá khuyến mãi: 1,990,000 đ
add-to-cart
2,600,000 đ
1,990,000 đ
Giảm 34%
khoảng cách sao
Giá gốc: 1,490,000 đ
Giá khuyến mãi: 990,000 đ
add-to-cart
1,490,000 đ
990,000 đ
Giảm 30%
(5)
Giá gốc: 5,700,000 đ
Giá khuyến mãi: 3,990,000 đ
add-to-cart
5,700,000 đ
3,990,000 đ
Giảm 66%
(18)
Deal giá shock
Còn
Giá gốc: 4,700,000 đ
Giá khuyến mãi: 1,590,000 đ
add-to-cart
4,700,000 đ
1,590,000 đ
Giảm 66%
(5)
Deal giá shock
Còn
Giá gốc: 4,700,000 đ
Giá khuyến mãi: 1,590,000 đ
add-to-cart
4,700,000 đ
1,590,000 đ
Giảm 44%
khoảng cách sao
Giá gốc: 1,290,000 đ
Giá khuyến mãi: 720,000 đ
add-to-cart
1,290,000 đ
720,000 đ
Giảm 32%
khoảng cách sao
Giá gốc: 870,000 đ
Giá khuyến mãi: 590,000 đ
add-to-cart
870,000 đ
590,000 đ
Giảm 32%
khoảng cách sao
Giá gốc: 870,000 đ
Giá khuyến mãi: 590,000 đ
add-to-cart
870,000 đ
590,000 đ
Giảm 29%
khoảng cách sao
Giá gốc: 1,090,000 đ
Giá khuyến mãi: 770,000 đ
add-to-cart
1,090,000 đ
770,000 đ
Giảm 37%
khoảng cách sao
Giá gốc: 1,090,000 đ
Giá khuyến mãi: 690,000 đ
add-to-cart
1,090,000 đ
690,000 đ
Giảm 29%
khoảng cách sao
Giá gốc: 1,090,000 đ
Giá khuyến mãi: 770,000 đ
add-to-cart
1,090,000 đ
770,000 đ
Giảm 56%
khoảng cách sao Deal giá shock
Còn
Giá gốc: 890,000 đ
Giá khuyến mãi: 388,000 đ
add-to-cart
890,000 đ
388,000 đ
Giảm 56%
(1)
Deal giá shock
Còn
Giá gốc: 890,000 đ
Giá khuyến mãi: 388,000 đ
add-to-cart
890,000 đ
388,000 đ
Giảm 18%
(6)
Giá gốc: 1,690,000 đ
Giá khuyến mãi: 1,390,000 đ
add-to-cart
1,690,000 đ
1,390,000 đ
Giảm 32%
khoảng cách sao
Giá gốc: 1,890,000 đ
Giá khuyến mãi: 1,290,000 đ
add-to-cart
1,890,000 đ
1,290,000 đ
Giảm 53%
(2)
Giá gốc: 1,890,000 đ
Giá khuyến mãi: 890,000 đ
add-to-cart
1,890,000 đ
890,000 đ
Giảm 37%
(7)
Giá gốc: 590,000 đ
Giá khuyến mãi: 370,000 đ
add-to-cart
590,000 đ
370,000 đ
Giảm 19%
(4)
Giá gốc: 1,090,000 đ
Giá khuyến mãi: 880,000 đ
add-to-cart
1,090,000 đ
880,000 đ
Giảm 17%
(3)
Giá gốc: 460,000 đ
Giá khuyến mãi: 380,000 đ
add-to-cart
460,000 đ
380,000 đ
Giảm 29%
(6)
Giá gốc: 920,000 đ
Giá khuyến mãi: 650,000 đ
add-to-cart
920,000 đ
650,000 đ
Giảm 47%
(4)
Giá gốc: 790,000 đ
Giá khuyến mãi: 420,000 đ
add-to-cart
790,000 đ
420,000 đ
Giảm 24%
(5)
Giá gốc: 750,000 đ
Giá khuyến mãi: 570,000 đ
add-to-cart
750,000 đ
570,000 đ
Giảm 47%
(5)
Giá gốc: 890,000 đ
Giá khuyến mãi: 470,000 đ
add-to-cart
890,000 đ
470,000 đ
Giảm 49%
(6)
Giá gốc: 590,000 đ
Giá khuyến mãi: 299,000 đ
add-to-cart
590,000 đ
299,000 đ
Giảm 27%
(13)
Giá gốc: 890,000 đ
Giá khuyến mãi: 650,000 đ
add-to-cart
890,000 đ
650,000 đ
Giảm 27%
(14)
Giá gốc: 3,800,000 đ
Giá khuyến mãi: 2,790,000 đ
add-to-cart
3,800,000 đ
2,790,000 đ
Giảm 40%
(14)
Giá gốc: 2,990,000 đ
Giá khuyến mãi: 1,790,000 đ
add-to-cart
2,990,000 đ
1,790,000 đ
Giảm 32%
(16)
Giá gốc: 1,390,000 đ
Giá khuyến mãi: 940,000 đ
add-to-cart
1,390,000 đ
940,000 đ
Giảm 37%
khoảng cách sao
Giá gốc: 3,480,000 đ
Giá khuyến mãi: 2,190,000 đ
add-to-cart
3,480,000 đ
2,190,000 đ
Giảm 27%
khoảng cách sao
Giá gốc: 3,800,000 đ
Giá khuyến mãi: 2,790,000 đ
add-to-cart
3,800,000 đ
2,790,000 đ
Giảm 27%
(3)
Giá gốc: 3,800,000 đ
Giá khuyến mãi: 2,790,000 đ
add-to-cart
3,800,000 đ
2,790,000 đ
Giảm 56%
khoảng cách sao Deal giá shock
Còn
Giá gốc: 890,000 đ
Giá khuyến mãi: 388,000 đ
add-to-cart
890,000 đ
388,000 đ
Giảm 56%
(1)
Deal giá shock
Còn
Giá gốc: 890,000 đ
Giá khuyến mãi: 388,000 đ
add-to-cart
890,000 đ
388,000 đ
Giảm 33%
(6)
Giá gốc: 1,980,000 đ
Giá khuyến mãi: 1,330,000 đ
add-to-cart
1,980,000 đ
1,330,000 đ
Giảm 36%
(6)
Giá gốc: 1,490,000 đ
Giá khuyến mãi: 950,000 đ
add-to-cart
1,490,000 đ
950,000 đ
Giảm 24%
(1)
Giá gốc: 2,090,000 đ
Giá khuyến mãi: 1,590,000 đ
add-to-cart
2,090,000 đ
1,590,000 đ
Giảm 44%
(9)
Giá gốc: 2,900,000 đ
Giá khuyến mãi: 1,610,000 đ
add-to-cart
2,900,000 đ
1,610,000 đ
Giảm 23%
(4)
Giá gốc: 2,600,000 đ
Giá khuyến mãi: 1,990,000 đ
add-to-cart
2,600,000 đ
1,990,000 đ
Giảm 55%
(8)
Deal giá shock
Còn
Giá gốc: 1,990,000 đ
Giá khuyến mãi: 900,000 đ
add-to-cart
1,990,000 đ
900,000 đ
Giảm 31%
(4)
Giá gốc: 1,290,000 đ
Giá khuyến mãi: 890,000 đ
add-to-cart
1,290,000 đ
890,000 đ
Giảm 52%
(7)
Deal giá shock
Còn
Giá gốc: 1,300,000 đ
Giá khuyến mãi: 625,000 đ
add-to-cart
1,300,000 đ
625,000 đ

Máy massage - Sự lựa chọn thông minh để suy trì sức khỏe bền lâu. Sản phẩm đa dạng với nhiều loại, máy massage Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đức...

Máy massage (máy mát xa) là một thiết bị hỗ trợ chăm sóc sức khỏe con người thay thế cho phương thức massage truyền thống. Máy massage giúp con người có thể tự mình xoa bóp cho các vị trí đau nhức trên cơ thể mà không cần phải đến các spa hay nhờ ai đó massage cho mình.

Máy massage ngày nay đang dần trở nên quen thuộc hơn với con người. Máy massage được xem là một người bạn gần gũi giúp chúng ta chăm  sóc sức khỏe bản thân một cách toàn diện nhất. Không chỉ giúp xua tan đi căng thẳng, mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc vất vả mà còn là một liệu pháp trị liệu giúp phòng chống được các căn bệnh như đau nhức mỏi lưng, đau cột sống, thoát vị đĩa đệm, đau cổ vai gáy, loại bỏ tình trạng căng cơ, tê cứng cơ bắp giúp lưu thông khí huyết, tuần hoàn máu dễ dàng hơn. Ngoài công dụng cải thiện sức khỏe, một số dòng máy massage còn có tác dụng làm đẹp cho con người.

Các loại máy massage tại OKBUY.vn:

Hiện nay, OKBUY đang phân phố rất nhiều các dòng sản phẩm máy massage khác nhau từ bình dân giá rẻ cho đến cao cấp, sang trọng với nhiều kiểu dáng, thương hiệu, mẫu mã và chức năng khác nhau. Các loại máy massage nổi bật như:

Máy massage bụng:

Đai massage bụng, đai massage giảm béo, máy massage bụng là các loại máy massage dùng để quấn vào bụng nhằm mục đích làm giảm mỡ bụng. Máy massage bụng hiện nay thường có 3 công nghệ massage chính là: quấn nóng, quấn rung và xung điện. Mốt số dòng sản phẩm cao cấp sẽ kết hợp cả quấn nóng và quấn rung lẫn xung điện vào trong cùng 1 sản phẩm.

Các sản phẩm máy massage bụng này hoạt động dựa trên cơ chế sử dụng điện năng để tạo ra cường độ rung và nhiệt giúp xua tan mỡ thừa ở vùng bụng nhanh chóng và hiệu quả ngay tại nhà mà không cần đến các phòng tập phức tạp.

Máy massage mặt, máy rửa mặt:

Máy massage mặt, máy rửa mặt là dụng cụ chăm sóc sức khỏe da mặt được nhiều chị em phụ nữ thường xuyên sử dụng. Máy massage mặt hiện nay được ứng dụng rất nhiều công nghệ hiện đại như: tạo ion, điện di RF, điện xung EMS, sóng rung, ánh sáng sinh học, nhiệt nóng lạnh…

Máy massage mặt, máy rửa mặt có chức năng làm đẹp, loại bỏ bã nhờn bụi bẩn ra khỏi da mặt, giúp se khít lỗ chân lông, loại bỏ nhờn mụn, nhân mụn, giảm nếp nhăn, cải thiện độ đàn hồi của da mặt và tăng cường khả năng chống lão hóa của da mặt giúp cải thiện sức khỏe da mặt, mang lại một làn da tươi sáng, căng mịn đầy sức sống.

Máy massage cầm tay:

Máy massage cầm tay ra đời như một giải pháp giúp điều trị đau mỏi hiệu quả, nâng cao sức khỏe, tăng khả năng tuần hoàn máu cũng như giảm thiểu các bệnh liên quan đến xương khớp. Hầu hết các dòng máy massage cầm tay đều được thiết kế với dáng tay cầm dài và có nhiều đầu massage đi kèm. Công nghệ massage chính của máy massage cầm tay là rung đấm để tác động vào cơ thể. Một số dòng sản phẩm cao cấp còn được ứng dụng công nghệ hồng ngoại để tăng cường hiệu quả massage. Sử dụng các loại máy massage cầm tay mini, máy massage cầm tay Nhật Bản hay máy massage cầm tay giá rẻ sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí hiệu quả.

Máy massage chân, bồn ngâm massage chân:

Máy massage chân, bồn ngâm massage chân là sản phẩm tác động vào lòng bàn chân, bắp chân hoặc đầu gối để xua tan đau mỏi nhằm cải thiện tính linh hoạt của đôi chân mang lại cảm giác thỏa mãn và hưng phấn sau mỗi lần sử dụng. Những máy massage chân, bồn ngâm massage chân được bán tại OKBUY là những dòng sản phẩm từ Nikio, Puli, Lanaform, Mingzhen, WELBUTECH, Beurer

Máy massage cổ vai gáy:

Máy massage cổ (máy mát xa cổ), máy massage cổ vai gáy là một thiết bị chăm sóc sức khỏe rất thích hợp đối với những người thường xuyên đau cổ vai gáy. Đây chính là một giải pháp hoàn hảo để chấm dứt tình trạng đau nhức cổ vai gáy, xua tan đi những cơn đau, sự mệt mỏi, mang lại sự khỏe khoắn, thư giãn cho cơ thể con người.

Bên cạnh đó, sản phẩm còn giúp cải thiện quá trình tuần hoàn máu trong cơ thể một cách đáng kể, đồng thời hỗ trợ kích thích và cải thiện tuần hoàn máu, chống các bệnh liên quan lão hoá đốt sống cổ. OKBUY hiện đang phân phối máy massage cổ vai gáy của các thương hiệu: Puli – Hàn Quốc, Nikio - Nhật Bản, Beurer - Đức ….

Massage gun, súng massage

Massage gun, súng massage, súng mát xa cầm tay được thiết kế tương tự những chiếc máy massage cầm tay. Tuy nhiên những dòng máy massage gun, súng massage thì được ứng dụng công nghệ massage bộ gõ để điều trị căng cơ, phục hồi chấn thương và xua tan đau mỏi cho vận động viên chuyên nghiệp. Ngoài công dụng làm giảm căng cơ trong tập luyện thể thao, hoặc thi đấu súng mát xa gun còn là thiết bị giúp làm giảm mệt mỏi và mát xa thư giãn các nhóm cơ cho những ai muốn mua một sản phẩm về chăm sóc sức khỏe hằng ngày.

Hiện tại OKBUY đang phân phối 3 thương hiệu chính và có uy tín trên thị trường như: Súng massage cầm tay Nikio công nghệ Nhật Bản, súng massage gun Booster công nghệ Mỹ, Súng mát xa cầm tay Tratac Active Gun công nghệ Hàn Quốc. 

Ngoài những dòng sản phẩm nổi bật trên thì tại OKBUY còn phân phối các Ghế massage, máy massage lưng, nệm massage toàn thân, máy massage mắt môi, máy massage xung điện, gối massage hồng ngoại, túi chườm nóng, đai quấn nóng … với đa dạng thương hiệu cùng nhiều mức giá từ bình dân đến cao cấp cho người dùng lựa chọn phù hợp với nhu cầu.

Tại sao nên mua máy massage tại OKBUY?

Giá cả cạnh tranh:

Tùy vào loại máy và thương hiệu cũng như tính năng mà máy massage có giá bán khác nhau.  Nhưng nhìn chung các loại máy massage được phân phối tại OKBUY.vn có giá rất cạnh tranh so với thị trường, chỉ từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng.

Thương hiệu đa dạng:

OKBUY.vn hiện đang phân phối máy massage từ rất nhiều thương hiệu uy tín hàng đầu trên thế giới như: Beurer, Nikio, Puli, Booster, Lanaform, MingZhen, Xpreen, RED FLOWER, WELBUTECH, Laica … đem đến cho người dùng nhiều sự lựa chọn. Đặc biệt OKBUY.vn đang là đơn vị phân phối độc quyền của thương hiệu Nikio và các dòng súng massage gun của thương hiệu Booster tại thị trường Việt Nam. Mua máy massage tại OKBUY.vn bạn có thể yên tâm về nguồn gốc xuất xứ bởi chúng tôi cam kết cung cấp hàng chính hãng 100%.

Bảo hành lâu dài:

Chế độ bảo hành khi mua máy massage tại OKBUY cũng cực kì tốt. Thời gian bảo hành lâu dài, dịch vụ bảo hành chính hãng, chính sách đổi trả 1-1 trong 7 ngày, hỗ trợ bảo trì trọn đời cho tất cả các sản phẩm.

Giao hàng tận nơi:

Mua máy massage tại OKBUY.vn bạn chỉ cần 1 cú lick chuột. Sản phẩm được gia đến nhà cực kì tiện lợi và tiết kiệm được thời gian. Chúng tôi cho phép bạn kiểm tra hàng trước khi thanh toán đem lại sự yên tâm tuyệt cho khách hàng. 

Nếu như bạn không biết phải mua máy massage ở đâu uy tín, chất lượng, giá rẻ thì hãy nhanh tay liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 1900 2807 để được tư vấn tốt nhất hoặc truy cập website OKBUY.vn để tham khảo nhiều thông tin hấp dẫn. Bạn cũng có thể ghé thăm trực tiếp cửa hàng để biết thêm về các mẫu máy mát xa, nệm massage toàn thân, gối massage, súng massge mới nhất.