Kemei
Shinon
Kangaroo

Máy tẩy lông

Máy wax lông Keda Ladyshaver KD-195R
Giá gốc: 450,000 đ
Giá bán:260,000 đ
Máy tẩy lông và chà gót chân pin sạc 3 in 1 Shinon SH-7696
Giá gốc: 490,000 đ
Giá bán:440,000 đ
Máy wax lông toàn thân Kemei KM-200A
Giá gốc: 320,000 đ
Giá bán:280,000 đ
Máy tẩy nhổ lông toàn thân mini Tweeze
Giá gốc: 150,000 đ
Giá bán:90,000 đ
Máy chà tẩy tế bào gót chân pin sạc Shinon 7670
Giá gốc: 290,000 đ
Giá bán:250,000 đ
Máy chà gót chân tẩy tế bào Shinon SH-7663
Giá gốc: 290,000 đ
Giá bán:170,000 đ

Bản quyền @ thuộc về MINH THÀNH