BlueStone
Katomo
PanWorld

Nồi chiên không khí

Nồi chiên không khí không sử dụng dầu mỡ Katomo KA-656
Giá gốc: 3,490,000 đ
Giá bán:2,380,000 đ
Nồi chiên không khí Thái Lan PanWorld CE-58
Giá gốc: 4,900,000 đ
Giá bán:3,100,000 đ
Nồi chiên không khí Bluestone AFB-5859-3,3L
Giá gốc: 2,600,000 đ
Giá bán:2,420,000 đ
Nồi chiên không khí Youjia AirFryer YJ-2588/ 2,5L
Giá gốc: 2,500,000 đ
Giá bán:2,200,000 đ
Vỉ chiên nướng điện chân không đèn hồng ngoại Katomo KA-657
Giá gốc: 2,800,000 đ
Giá bán:1,880,000 đ

Bản quyền @ thuộc về MINH THÀNH