Microlife
Beurer
AND
U-RIGHT
Laica
Omron

Máy đo huyết áp

Máy đo huyết áp bắp tay tự động AND UA-767 Plus 30
Giá gốc: 990,000 đ
Giá bán:840,000 đ
Máy đo huyết áp bắp tay Microlife A6 Basic
Giá gốc: 2,200,000 đ
Giá bán:1,800,000 đ
Máy đo huyết áp bắp tay chính hãng Microlife 3NZ1-1P
Giá gốc: 780,000 đ
Giá bán:690,000 đ
Dụng cụ đo huyết áp cơ và ống nghe Microlife AG1-20
Giá gốc: 420,000 đ
Giá bán:370,000 đ
Máy đo huyết áp bắp tay cảm ứng Beurer BM58/ Đức
Giá gốc: 1,790,000 đ
Giá bán:1,390,000 đ
Máy đo huyết áp bắp tay bluetooth Beurer BM85/ Đức
Giá gốc: 3,100,000 đ
Giá bán:2,790,000 đ
Máy đo huyết áp bắp tay bán tự động AND UA-704
Giá gốc: 740,000 đ
Giá bán:650,000 đ
Máy đo huyết áp bắp tay bán tự động AND UA-705
Giá gốc: 890,000 đ
Giá bán:780,000 đ
Máy đo huyết áp bắp tay điện tử tự động AND UA-787 Plus
Giá gốc: 1,690,000 đ
Giá bán:1,480,000 đ
Máy đo huyết áp cổ tay tự động AND UB-351
Giá gốc: 1,750,000 đ
Giá bán:1,650,000 đ
Máy đo huyết áp cổ tay điện tử tự động AND UB-511
Giá gốc: 1,450,000 đ
Giá bán:1,300,000 đ
Máy đo huyết áp bắp tay điện tử AND UA-782-Nhật Bản
Giá gốc: 1,800,000 đ
Giá bán:1,650,000 đ
Máy đo huyết áp cổ tay tự động tại nhà AND UB-512
Giá gốc: 1,750,000 đ
Giá bán:1,590,000 đ
Máy đo huyết áp bắp tay tự động tại nhà AND UA-774
Giá gốc: 1,830,000 đ
Giá bán:1,650,000 đ
Máy đo huyết áp bắp tay điện tử AND UA-851
Giá gốc: 1,850,000 đ
Giá bán:1,690,000 đ
Máy đo huyết áp bắp tay tự động AND UA-852
Giá gốc: 2,400,000 đ
Giá bán:2,250,000 đ
Máy đo huyết áp bắp tay tự động AND UA-853-Nhật Bản
Giá gốc: 2,650,000 đ
Giá bán:2,450,000 đ
Máy đo huyết áp bắp tay tự động tại nhà AND UA-855
Giá gốc: 2,780,000 đ
Giá bán:2,550,000 đ
Máy đo huyết áp cổ tay tự động AND UB-542
Giá gốc: 1,750,000 đ
Giá bán:1,450,000 đ
Máy đo huyết áp bắp tay tự động điện tử AND UA-1010
Giá gốc: 1,990,000 đ
Giá bán:1,660,000 đ
Máy đo huyết áp bắp tay tự động tại nhà AND UA-1020
Giá gốc: 2,300,000 đ
Giá bán:2,050,000 đ
Máy đo huyết áp bắp tay tự động AND UA-1030T
Giá gốc: 3,200,000 đ
Giá bán:2,900,000 đ
Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Omron HEM-7120
Giá gốc: 800,000 đ
Giá bán:750,000 đ
Máy đo huyết áp bắp tay tự động OMRON HEM-8712
Giá gốc: 750,000 đ
Giá bán:690,000 đ
Máy đo huyết áp điện tử tại nhà U-RIGHT TD3124
Giá gốc: 1,150,000 đ
Giá bán:720,000 đ
Máy đo huyết áp bắp tay điện tử Laica BM2001
Giá gốc: 1,300,000 đ
Giá bán:890,000 đ
Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Laica BM-2301 - Italy
Giá gốc: 1,200,000 đ
Giá bán:860,000 đ
Máy đo huyết áp cổ tay điện tử Laica BM-1004 giá rẻ
Giá gốc: 780,000 đ
Giá bán:540,000 đ
Máy đo huyết áp Omron HEM-7080
Giá gốc: 2,700,000 đ
Giá bán:2,190,000 đ

Bản quyền @ thuộc về MINH THÀNH