Kemei
Shinon
SOKANY

Máy uốn duỗi tóc

Máy uốn tóc dạng xoắn ốc Kemei KM-1377
Giá gốc: 320,000 đ
Giá bán:280,000 đ
Máy duỗi thẳng tóc Kemei KM-328
Giá gốc: 270,000 đ
Giá bán:180,000 đ
Máy làm tóc đa năng 3 in 1 Kemei KM-6855
Giá gốc: 290,000 đ
Giá bán:250,000 đ
Lược điện uốn duỗi tóc Kemei KM-1269
Giá gốc: 260,000 đ
Giá bán:185,000 đ
Lược điện sấy tạo kiểu tóc Kemei KM-8000
Giá gốc: 490,000 đ
Giá bán:440,000 đ
Máy làm tóc đa năng 7 trong 1 Kemei KM 585
Giá gốc: 450,000 đ
Giá bán:390,000 đ
Máy uốn rút xoăn tóc tự động Sokany CS-501
Giá gốc: 680,000 đ
Giá bán:500,000 đ
Máy kẹp duỗi uốn tóc 2 trong 1 Nova 8617T
Giá gốc: 340,000 đ
Giá bán:270,000 đ
Máy làm tóc uốn duỗi bấm gãy 4 in 1 Shinon SH-8007
Giá gốc: 290,000 đ
Giá bán:165,000 đ
Máy uốn duỗi bấm gãy tóc mini 4 in 1 Mermaid MR-011
Giá gốc: 260,000 đ
Giá bán:210,000 đ
Lược chải uốn tóc bằng điện Sokany CL-001C
Giá gốc: 250,000 đ
Giá bán:210,000 đ
Máy kẹp duỗi tóc thẳng Shinon SH-8067
Giá gốc: 210,000 đ
Giá bán:130,000 đ
Máy tạo kiểu tóc uốn bấm duỗi 3 trong 1 Shinon SH8097
Giá gốc: 290,000 đ
Giá bán:150,000 đ
Máy uốn tóc xoăn tự nhiên Sokany CL-012A-C25
Giá gốc: 310,000 đ
Giá bán:275,000 đ
 Máy kéo duỗi tóc công nghệ mới Shinon SH-8090T
Giá gốc: 360,000 đ
Giá bán:290,000 đ
Máy tạo kiểu tóc uốn duỗi 2 trong 1 Nova NHC-2009
Giá gốc: 210,000 đ
Giá bán:110,000 đ
 Máy tạo kiểu tóc uốn bấm duỗi 3 in 1 Shinon SH-8088
Giá gốc: 290,000 đ
Giá bán:185,000 đ
Máy kẹp duỗi tóc mini Sokany HS-025
Giá gốc: 320,000 đ
Giá bán:185,000 đ
Máy kẹp duỗi tóc bằng điện Shinon SH-8037/ xanh đỏ
Giá gốc: 290,000 đ
Giá bán:250,000 đ
Máy uốn duỗi bấm tóc 3 trong 1 Shinon SH-8087
Giá gốc: 350,000 đ
Giá bán:235,000 đ
Lược điện sấy uốn tóc xoay 2 đầu Target TG8828
Giá gốc: 450,000 đ
Giá bán:390,000 đ
Máy tạo kiểu tóc bấm duỗi đa năng Shinon SH-8603TA
Giá gốc: 290,000 đ
Giá bán:240,000 đ
Máy tạo kiểu tóc bấm duỗi 2 trong 1 Shinon SH-8089T
Giá gốc: 350,000 đ
Giá bán:290,000 đ
Máy kẹp duỗi tóc đa năng Shinon SH-8085
Giá gốc: 250,000 đ
Giá bán:185,000 đ
Máy tạo kiểu tóc uốn bấm duỗi 3 trong 1 Shinon SH-8003
Giá gốc: 290,000 đ
Giá bán:190,000 đ

Bản quyền @ thuộc về MINH THÀNH