Sewing Machine

Máy may

Máy vắt sổ Singer 14SH644
Giá gốc: 9,400,000 đ
Giá bán:8,500,000 đ
Máy may điện tử Singer 8770/ 225 mũi kim
Giá gốc: 13,000,000 đ
Giá bán:11,450,000 đ
Máy may công nghiệp Singer 8280
Giá gốc: 4,500,000 đ
Giá bán:3,450,000 đ
Máy may điện Singer 1507
Giá gốc: 3,900,000 đ
Giá bán:3,400,000 đ
Máy may công nghiệp Singer Tradition 2250
Giá gốc: 5,200,000 đ
Giá bán:4,300,000 đ
Máy may mini gia đình Sewing Machine 2 tốc độ
Giá gốc: 520,000 đ
Giá bán:390,000 đ

Bản quyền @ thuộc về MINH THÀNH