Nhà Sản Xuất

Máy khoan bàn

Máy khoan bàn vuông Drill Press HD-6 1/2HP
Giá gốc: 1,800,000 đ
Giá bán:1,690,000 đ
Máy khoan bàn vuông Drill Press HD-8 3/4HP
Giá gốc: 2,700,000 đ
Giá bán:2,400,000 đ
Máy khoan bàn tròn Drill Press HD-18 1HP
Giá gốc: 3,800,000 đ
Giá bán:3,400,000 đ
Máy khoan bàn vuông Drill Press CDS-6
Giá gốc: 2,200,000 đ
Giá bán:1,900,000 đ
Máy khoan bàn tròn Drill Press CDS-16
Giá gốc: 3,900,000 đ
Giá bán:3,450,000 đ