Nhà Sản Xuất

Máy khò nhiệt

Máy khò nhiệt cầm tay Dewalt D26414 - 2000W
Giá gốc: 1,650,000 đ
Giá bán:1,490,000 đ
Máy khò nhiệt hơi nóng cầm tay Dewalt D26411 - 1800W
Giá gốc: 1,290,000 đ
Giá bán:1,150,000 đ