Linh kiện máy hàn

Bộ dây máy hàn điện 5m 250-300A-Việt Nam
Giá gốc: 780,000 đ
Giá bán:690,000 đ
Bộ dây máy hàn điện 8m 250-300A-Việt Nam
Giá gốc: 950,000 đ
Giá bán:850,000 đ
Bộ dây máy hàn điện 10m 250-300A-Việt Nam
Giá gốc: 1,200,000 đ
Giá bán:1,050,000 đ
Bộ dây máy hàn que 10m chịu dòng 200A-Việt Nam
Giá gốc: 820,000 đ
Giá bán:690,000 đ
Bộ dây máy hàn que 8m chịu dòng 200A-Việt Nam
Giá gốc: 750,000 đ
Giá bán:590,000 đ
Bộ dây máy hàn que 5m chịu dòng 200A-Việt Nam
Giá gốc: 540,000 đ
Giá bán:490,000 đ

Bản quyền @ thuộc về MINH THÀNH