BlueStone
Katomo
Philips
PanWorld

Nồi chiên không khí

Nồi chiên không khí không sử dụng dầu mỡ Katomo KA-656
Giá gốc: 3,490,000 đ
Giá bán:2,590,000 đ
Nồi chiên không khí Philips Airfryer HD9220 (màu trắng, đen)
Giá gốc: 7,900,000 đ
Giá bán:3,800,000 đ
Nồi chiên không khí Thái Lan PanWorld CE-58
Giá gốc: 4,900,000 đ
Giá bán:2,890,000 đ
Nồi chiên không khí Bluestone AFB-5859-3,3L
Giá gốc: 2,600,000 đ
Giá bán:2,420,000 đ
Nồi chiên không khí Youjia AirFryer YJ-2588/ 2,5L
Giá gốc: 2,500,000 đ
Giá bán:2,200,000 đ
Vỉ chiên nướng điện chân không đèn hồng ngoại Katomo KA-657
Giá gốc: 2,800,000 đ
Giá bán:1,900,000 đ
690,000đ
560,000đ
390,000đ
260,000đ
360,000đ
310,000đ
6,400,000đ
4,950,000đ
1,580,000đ
1,290,000đ
7,500,000đ
6,900,000đ
450,000đ
240,000đ
680,000đ
420,000đ
790,000đ
630,000đ
850,000đ
750,000đ
1,590,000đ
1,390,000đ
590,000đ
450,000đ

Bản quyền @ thuộc về MINH THÀNH