SOKANY
SupoViet
SunHouse
Osaka
Magic One
Khaluck Home
Kalux

Máy xay thịt

Máy xay thịt đa năng SunHouse SHD 5408
Giá gốc: 870,000 đ
Giá bán:740,000 đ
Máy xay thịt đa năng Sunhouse SHD-5400/ 200W
Giá gốc: 650,000 đ
Giá bán:590,000 đ
Máy xay thịt bằng tay gia đình đa năng Pasta Gourmet
Giá gốc: 590,000 đ
Giá bán:470,000 đ
Máy xay thịt gia đình Khaluck Home KL-3076-2 lưỡi dao kép
Giá gốc: 590,000 đ
Giá bán:430,000 đ
Máy xay thịt gia đình Katomo KA-3077 - 2 lưỡi dao
Giá gốc: 690,000 đ
Giá bán:520,000 đ
Máy xay thịt gia đình Kalux AK-76 (2 lưỡi dao kép)
Giá gốc: 890,000 đ
Giá bán:590,000 đ
Máy xay thịt Osaka FX-190
Giá gốc: 1,250,000 đ
Giá bán:1,100,000 đ
Máy xay thịt Osaka FX-189
Giá gốc: 1,100,000 đ
Giá bán:990,000 đ
Hết hàng
Máy xay thịt chuyên dụng đa năng Sokany S-727-1300W
Giá gốc: 1,290,000 đ
Giá bán:950,000 đ
Hết hàng
Máy xay thịt Magic One MG-63
Giá bán:Liên hệ
Hết hàng
Máy xay thịt SAYONA SJ-Y502
Giá bán:Liên hệ
Hết hàng
Máy xay thịt Kalux AK-76
Giá gốc: 550,000 đ
Giá bán:Liên hệ
Hết hàng
Máy xay thịt Osaka
Giá bán:Liên hệ
Hết hàng
Máy xay thịt Osaka FX 188GW
Giá bán:Liên hệ
7,900,000đ
7,000,000đ
440,000đ
350,000đ
4,500,000đ
3,990,000đ
5,900,000đ
5,200,000đ
7,900,000đ
3,800,000đ
650,000đ
390,000đ
19,000,000đ
15,000,000đ
1,500,000đ
1,300,000đ
750,000đ
490,000đ
890,000đ
590,000đ
890,000đ
440,000đ
4,900,000đ
3,990,000đ

Bản quyền @ thuộc về MINH THÀNH