SunHouse
Osaka
Honeys

Lò nướng vuông

Lò nướng điện mini OIDIRE ODI-12B-12 lít/ 700W
Giá gốc: 690,000 đ
Giá bán:530,000 đ
Lò nướng điện Sunhouse SHD4248S-2000W/ 48 lít
Giá gốc: 2,600,000 đ
Giá bán:1,890,000 đ
Lò nướng điện Sunhouse SHD4210 -1000W/ 10L
Giá gốc: 1,090,000 đ
Giá bán:690,000 đ
Lò nướng điện thủy tinh vuông Honey's HO-CO15T301-30L
Giá gốc: 1,650,000 đ
Giá bán:1,490,000 đ
Lò nướng điện công nghiệp Osaka ST-56L (56 lít)
Giá gốc: 2,900,000 đ
Giá bán:2,700,000 đ
Lò nướng điện Osaka ST-52L (52 lít) - Thương hiệu Nhật Bản
Giá gốc: 2,800,000 đ
Giá bán:2,550,000 đ
Lò nướng điện Nhật Bản Osaka ST-42L (42 lít)
Giá gốc: 2,450,000 đ
Giá bán:2,200,000 đ
Lò nướng thùng Osaka ST-38LR (38 lít - màu đỏ)
Giá gốc: 2,400,000 đ
Giá bán:2,290,000 đ
Lò nướng thủy tinh (lò nướng vuông) Osaka ST-38L
Giá gốc: 2,500,000 đ
Giá bán:2,190,000 đ
Lò nướng thùng Osaka ST-30LR - Dung tích 30 lít
Giá gốc: 2,250,000 đ
Giá bán:1,950,000 đ
Lò nướng thùng Osaka ST-30SL - Dung tích 30 lít
Giá gốc: 2,100,000 đ
Giá bán:1,890,000 đ
1,300,000đ
1,100,000đ
7,900,000đ
3,800,000đ
850,000đ
730,000đ
5,900,000đ
5,200,000đ
650,000đ
450,000đ
1,500,000đ
790,000đ
1,600,000đ
1,490,000đ
390,000đ
290,000đ
1,490,000đ
1,390,000đ
1,290,000đ
990,000đ
2,700,000đ
2,190,000đ
790,000đ
680,000đ

Bản quyền @ thuộc về MINH THÀNH